Nepal Bar Council is an independent legal institution established by the Nepal Bar Council Act, 1993. The main objectives of the Council are to promote, protect and regulate the activities of the law practitioners in a more professional manner. It discharges its duties and responsibilities in accordance with this Act and the rules and regulations framed thereunder in areas of internal Management, Financial Administration, Rules of Employees, code of Conduct for Lawyers, Curriculum for examination and conducting the examinations for law practice etc.

The eleven-member executive body of the Bar Council comprises a host of dignified and responsible people from the legal field. The Attorney General of Nepal and the Chairman of the Nepal Bar Association are the ex-officio Chairman and the Vice-Chairman of the Council, respectively. Apart from this, the Registrar of the Supreme Court of Nepal and the Dean of the Faculty of Law, Tribhuvan University, Nepal are the ex-officio Councilors. Out of the remaining seven councilors five are elected, one each from five Development Regions of Nepal and two are nominated by the Nepal Bar Association. The post of the Secretary to the Council is filled by the Nepal Government with a Gazetted IInd Class Officer from its Judicial Service until the Council has its own Secretary.The Working Areas of the Council
From its establishment in 1995, the Council has been working tirelessly to achieve its objectives mainly concentrating in the following areas:

1 Conducting examination for issuing licence for law practice.
2 Keeping the records of the law practitioners and working effectively for their professional development.
3 Reviewing and Investigation the adherence to the code of conduct by the law practitioners.
nepalbarcouncil
Notice :
 • नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्बाट लिइएको अधिवक्ता तहको २० औं परीक्षा र २१ औं परीक्षामा र्सवाेत्कृष्ट स्थान हासिल गर्नु हुने तपसील बमोजिमका अधिवक्ताज्यूहरुलाई आगामी मिति २०७३।०४।२७ गते अपरान्ह ३:३० बजे सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री सुशीला कार्कीज्यूबाट "कानून व्यवसायी परिषद् पुरस्कार" वितरण गरिने कार्यक्रम रहेको हुँदा उक्त दिन इन्द्रेनी बैकोइट, नयाँबानेश्वर स्थिति मैत्री सभाकक्षमा उपस्थित भई पुरस्कार ग्रहण गर्नु हुन अनुरोध गरिन्छ ।
  २० औं परीक्षाबाट र्सवाेत्कृष्ट स्थान हासिल गर्नु हुने
  लक्ष्मी बखाद्यो, यमकुमार योञ्जन, शिशिरकुमार यादव, बसन्तराज जोशी, सलिना काफ्ले, बाबुराम भट्टर्राई
  २१ औं परीक्षाबाट र्सवाेत्कृष्ट स्थान हासिल गर्नु हुने
  सुब्रता लम्साल, स्वेच्छा संग्रौला, रोशनी गिरी, भरत खनाल, लजुला महर्जन, रोशना प्रधान, निलिमा सिंह, करुणा पराजुली, आषिश जोशी, सुलना श्रेष्ठ

  सचिव
  नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्
   
 • टेलिफोन नम्बर परिवर्तन भएको सूचना
  यस परिषद्को कार्यालयको टेलिफोन नम्बर हाल ०१-५२६१८८४ र ५२६०९६४ भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ । 
 • नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्बाट २०७२ सालमा सञ्चालित २१ औं अधिवक्ता तहको अन्तिम परीक्षाफल सम्बन्धी सूचना

  यस परिषद्द्वारा गत २०७२ सालमा सञ्चालित कानून व्यवसायी अधिवक्ता तहको २१ औं लिखित तथा मौखिक परीक्षामा देहायका
  परीक्षार्थीहरु उत्तीर्ण भएकाले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
  उत्र्तीण रोल नं. हरू
  1 2 4 5 6 7 13 14 18 20 23 24 26 28 29 31 34 35 36 37 39 40 42 43 49 50 52 55 56 59 62 63 64 66 67 68 70 71 72 75 76 78 81 85 86 90 91 95 98 99 104 105 111 113 117 120 121 130 132 134 138 139 140 142 144 148 150 153 154 155 156 157 163 166 167 168 169 170 172 173 174 176 177 178 180 181 182 185 187 188 189 190 191 192 195 196 198 199 200 201 202 203 204 210 216 217 218 220 221 224 225 226 227 228 229 230 232 235 237 238 240 243 244 245 247 248 249 250 251 255 257 259 266 268 269 270 271 272 274 276 282 285 287 289 290 292 293 294 296 297 298 300 301 305 307 309 313 314 316 322 326 328 329 331 334 336 337 342 343 345 346 348 351 358 359 360 363 364 365 366 367 368 369 370 372 373 374 375 376 377 378 383 384 388 394 395 400 401 406 407 408 411 412 414 419 421 424 425 432 434 439 442 443 448 449 450 452 466 471 472 473 476 479 483 484 486 487 488 492 493 494 495 496 497 498 505 507 508 509 510 513 514 516 517 518 519 520 522 524 525 526 528 531 541 543 545 546 549 552 553 556 558 561 564 565 566 568 570 571 572 574 575 578 579 580 581 582 583 584 585 586 588 590 592 593 594 601 603 608 609 611 613 616 617 620 622 623 626 632 633 635 640 641 642 643 644 647 648 649 652 654 656 660 666 671 674 680 681 684 685 686 687 688 689 692 701 702 705 707 709 712 715 718 720 721 724 725 729 733 734 736 742 750 760 761 771 772 774 781 784 799 802 805 806 808 813 814 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 834 836 838 839 840 842 843 848 849 850 854 856 857 858 866 868 871 892 893 894 896 897 898 899 901 903 907 908 909 910 911 912 913 914 916 917 918 919 925 927 928 929 932 933 937 938 939 946 947 948 949 950 951 952 955 956 957 959 963 968 969 970 971 972 973 976 978 979 982 986 991 992 994 995 996

  नोट
  १. अधिवक्ताको कानून व्यवसायी प्रमाणपत्र लिनको लागि मिति २०७३।०३।१० गते देखि १५ दिन भित्र निवेदन संकलन गरिने छ ।
  २. पूर्व व्यवसायीक आधारभूत तालिम लिई सकेपछि मात्र उत्कृष्ट दश स्थानमा आउने देखि वाहेकलाई दर्ता नं.को आधारमा प्रमाणपत्र वितरण गरिने छ ।
  प्रमाणपत्र लागि फाराम भर्दा समावेश हुनुपर्ने कुराहरु
  १. बैंक अफ काठमाडौंको च.हि.नं. ०१–२६१३३ वा रा.वा. बैंक थापाथली शाखाको च.हि.नं. ११३५ मा प्रमाणपत्र दस्तुर रू. ५,०००।– (पा“च हजार रुपैया) र तालिम दस्तुर रु. १ हजारसमेत गरी जम्मा रु. ६ हजार बुझाएको सक्कल भौचर ।
  २. प्रवेशपत्रमा भए बमोजिमको ३ प्रति फोटो ।
  ३. प्रमाणपत्र लिनका लागि दिएको निवेदनमा उल्लेखित व्यक्तिगत विवरण परीक्षा आवेदन फाराममा उल्लेखित व्यक्तिगत विवरणसग मिलेको हुनुपर्नेछ ।
  ४. परीक्षाफल प्रकाशनमा कुनै किसिमको त्रुटी भएमा परिषद्मा रहेको अभिलेख मान्य हुनेछ ।

  रुद्रप्रसाद सुवेदी
  सचिव