Lawyers Academy Management Committee

Satish Krishna Kharel – Coordinator
Narayan Jha – Member
Dr. Sushma Banskota Baral – Member
Tika Ram Bhattarai – Member
Hark Bahadur Rawal – Member
Bijaya Prasad Mishra – Member
Krishna Prasad Pokharel – Member
Bharat Bahadur Raut – Member
Shyam Kumar Bishwakarma – Member
Narahari Acharya – Advisory
Mukti Narayan Pradhan – Advisory
Madhab Prasad Baskota – Advisory
Khagendra Prasad Adhikari – Advisory
Raman Kumar Shrestha – Advisory
Shankar Subedi – Advisory