पूर्व व्यावसायिक आधारभूत तालीम सम्बन्धी सूचना

समूह १ सि.नं. रोल नं. नाम 1 625 ममता शिवाकोटी 2 969 सनित्य कालिका 3 963 संयोजीता आचार्य 4 624 ममता पौडेल 5 1283 दिक्षा राउत 6 568 कुमार सिलवाल 7 1077 श्रेया जोशी 8 150 भोज राज भट्ट 9 READ MORE

आतङ्कवादी क्रियाकलापमा सूचिकृत व्यक्ति र समूहको सूची सम्बन्धी सूचना

सूचना        नेपाल सरकारको सम्पति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना (२०७६–२०८१) को उद्देश्य नं. ५,३ र १ मा गृह मन्त्रालयको वेवसाइटमा रहेको सूचीकृत व्यक्ति वा समूहको सम्पति तथा कोष रोक्का सम्बन्धी READ MORE