पूर्व व्यवसायिक आधारभूत तालिम सम्बन्धी सूचना

समूह १ सि.नं. रोल नं. परीक्षार्थीको नाम 1 77 अन्जना धिताल 2 724 क्रान्ती भट्टराई 3 865 मुना कार्की 4 1223 रिया भट्टराई 5 1206 रेजिना गरु 6 1811 निमेष पोखरेल 7 1744 बिष्णु कुमारी तामाङ्ग 8 1020 प्रकृती कोइराला READ MORE