३१ औं अधिवक्ता तहको लिखित परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुने परीक्षार्थीहरुको नम्बर सहितको नतिजा

    https://exam.smart.org.np/result