लयर्स एकेडेमी व्यवस्थापन समिति

श्री सतिशकृष्ण खरेल– संयोजक

श्री नारायण झा – सदस्य

डा. श्री सुषमा बास्कोटा बराल – सदस्य

श्री टिकाराम भट्टराई – सदस्य

श्री हर्क बहादुर रावल – सदस्य

श्री बिजय प्रसाद मिश्र – सदस्य्

श्री कृष्णप्रसाद पोखरेल – सदस्य

श्री भरत बहादुर रावत – सदस्य

श्री श्याम कुमार विश्वकर्मा – सदस्य

श्री नरहरि आचार्य – सल्लाहकार

श्री मुक्तिनारायण प्रधान – सल्लाहकार

श्री माधवप्रसाद बास्कोटा – सल्लाहकार

श्री खगेन्द्र प्रसाद अधिकारी – सल्लाहकार

श्री रमन कुमार श्रेष्ठ – सल्लाहकार

श्री शंकर सुवेदी – सल्लाहकार