परिषदमा कार्यालय दर्ता गराउनु भएका कानून व्यवसायीहरुको विवरण