पार्षद् निर्वाचन

 

 

क्र.सं. विवरण डाउनलोड
1 पार्षद् निर्वाचन कार्यक्रम तथा मतदान केन्द्र सम्बन्धी सूचना
2 प्रथम मतदाता नामावली प्रकाशित गरिएको
3 उम्मेदवारको उम्मेदवारी दरखास्त फाराम
4 पार्षद् निर्वाचन प्रयोजनार्थ प्रकाशित अन्तिम एकीकृत मतदाता नामावली
5 उम्मेदवारहरुको प्रथम नामावली प्रकाशित गरिएको
6 उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशित गरिएको
7 उम्मेदवारहरुको अन्तिम नामावली प्रकाशित गरिएको
8 नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् पार्षद्को निर्वाचन आचारसंहिता २०७६
9 प्रदेश भित्रको मतदान केन्द्र परिवर्तन सम्बन्धी सूचना
10 नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् पार्षद् निर्वाचनको मतदान केन्द्र सम्बन्धी सूचना
11 पार्षद् निर्वाचन परिणाम घोषणा गरिएको ।