नेपाल कानून ब्यवसायी परिषद

कूपन्दोल , ललितपुर


फोन :९७७-०१-५२६०९६४

फ्याक्स : ९७७-०१-५२६१८८४

ईमेल : nepalbarcouncil@ntc.net.np,
info@nepalbarcouncil.org.np


Fields marked with * are required.
Nepal Bar Council