BOARD MEMBER

Hon. Attorney General Mr. Agni Prasad Kharel - President
Chairman Mr. Sher Bahadur K.C. Nepal Bar Association - Vice-President
Registar Mr. Mahendra Nath Upadhyaya, Supreme Court - Member
Deen Prof. Dr. Tara Prasad Sapkota, Law Faculty Tribhuwan University - Member
Senior Advocate Mr. Ramesh Dev Bhatta - Member
Senior Advocate Mr. Mahesh Kumar Nepal - Member
Advocate Mr. Mohan Nath Koirala - Member
Advocate Mr. Bir Bahadur Rokaya - Member
Advocate Mr. Hem Narayan Chaudhary - Member
Senior Advocate Mr. Anirudha Mahato - Member
Advocate Mr. Kedar Karki - Member
Mr. Ramhari Sharma Kafle - Secretary
nepalbarcouncil
Notice :
 • नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को
  सूचना

  यस परिषद्को मिति २०७५।३।१० गते बसेको परिषद्को बैठकले देहायको विषयहरुमा देहाय बमोजिम दस्तुर कायम गरेकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध गरिन्छ ।

  अद्यावधिक गर्दा

  वरिष्ठ अधिवक्ता रु. ३,०००।–
  अधिवक्ता रु. २,०००।–
  अभिवक्ता रु. १,०००।–
  अभिकर्ता रु. ५००।–

  परिचयपत्र प्रतिलिपि रु. ५००।–
  नयाँ कानून व्यवसायी परिचयपत्र रु. १,०००। –

  ल फर्म दर्ता गर्दा
  ल फर्म दर्ता रु. ५,०००।–
  नवीकरण रु. २,५००।–
  खारेजी रु. ५००।–
  नाम÷ठेगाना संशोधन रु. ५००।–
  शाखा कार्यालय खोल्न रु. १,०००।–

  नवीकरण गर्दा कर चुक्ता गरेको प्रमाण अनिवार्य हुनु पर्नेछ ।

  (रामहरि शर्मा काफ्ले)
  सचिव

   
 •