अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति

वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की – संयोजक
पार्षद् श्री महेन्द्रनाथ उपाध्याय – सदस्य
वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला – सदस्य
वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अनिता सापकोटा चापागाई – सदस्य
अधिवक्ता श्री हरि फुयाल – सदस्य